Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Lời yêu ngây dại

Kha A Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Hùng Phan chỉnh sửa trên Phiên bản Nhi Tiên sinh
4 tháng trước
0 đã từ chối
Hunganh1310 chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Anh Khoa
5 tháng trước
0 đã từ chối
hoanghoa31012000 chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Anh Khoa
6 tháng trước
0 đã gộp
Nguyễn Thị Tuyết Ngân chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Anh Khoa
8 tháng trước
0 đã từ chối
Kkhoa Kkhoa chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Anh Khoa
6 tháng trước
0 đã từ chối
Chiyo Huỳnh chỉnh sửa trên Phiên bản Như Quỳnh
6 tháng trước
Tín Peo chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Anh Khoa
8 tháng trước
0 đã từ chối
Quốc Sử chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Anh Khoa
6 tháng trước
0 đã từ chối
Huỳnh Hoàng Nhân chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Anh Khoa
6 tháng trước
0 đã từ chối
chỉnh sửa trên Phiên bản Lê Anh Khoa
6 tháng trước