Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Until You

Shayne Ward Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Ngô Duy Hưng chỉnh sửa trên Phiên bản kabigon91
4 năm trước
0 đã từ chối
Lancelot Powers chỉnh sửa trên Phiên bản kabigon91
4 năm trước