Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Vài câu nói có khiến người thay đổi?

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Tuyenkim chỉnh sửa trên Phiên bản viet le
3 tháng trước
0 đã từ chối
Tri Hoang chỉnh sửa trên Phiên bản viet le
3 tháng trước
Nguyễn Trí Bảo VVK 11a4 chỉnh sửa trên Phiên bản viet le
3 tháng trước
0 đã từ chối
Lưu Quang Huy chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Ngọc Bảo Vy
3 tháng trước
0 đã từ chối
Đỗ Hoàng Thái chỉnh sửa trên Phiên bản viet le
3 tháng trước
Hoàng Hiếu chỉnh sửa trên Phiên bản viet le
7 tháng trước
0 đã gộp
Nguyễn Ngọc Bảo Vy chỉnh sửa trên Phiên bản viet le
8 tháng trước