Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Ai là người thương em

Phạm Anh Quân Bm Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã gộp
hiphophit chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tháng trước
0 đã từ chối
BLG_RieOs chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tuần trước
Trần Sơn Tùng chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tuần trước
0 đã từ chối
Trần Sơn Tùng chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tuần trước
0 đã từ chối
An Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tuần trước
goodbyetnb chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tuần trước
0 đã từ chối
huuhuydng chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tuần trước
0 đã từ chối
Phạm Quốc Bảo chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tuần trước
0 đã từ chối
Anh Phú chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tuần trước
0 đã từ chối
Nguyễn Sĩ Đan chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tuần trước
Chí Thịnh chỉnh sửa trên Phiên bản phúc
1 tuần trước