Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Anh Ơi Ở Lại

Chi Pu F# Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
herobrin1606 chỉnh sửa trên Phiên bản Trần Trọng Hiếu
1 tuần trước
Đỗ Đăng Minh chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
5 tháng trước
0 đã từ chối
Trần Quốc Huy chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước
0 đã từ chối
Ender chỉnh sửa trên Phiên bản Cát Viên
8 tháng trước
0 đã từ chối
Ender chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước
0 đã từ chối
van van chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước
0 đã từ chối
Kha Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước
0 đã từ chối
Kha Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước
0 đã từ chối
GàGà chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước
0 đã từ chối
Nguyễn Acoustic chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước
0 đã từ chối
Trần Thanh Minh Phúc chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước
0 đã từ chối
Ntlqc1139 chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước
0 đã từ chối
Louis Martino chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước
0 đã từ chối
Jacks Cao chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Thị Dung
8 tháng trước