Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quay lại trang bài hát

Thanh Xuân

Da LAB Gm Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Hưng Lê chỉnh sửa trên Phiên bản 1
5 tháng trước
CoTg chỉnh sửa trên Phiên bản 1
5 tháng trước
Đỗ Huân chỉnh sửa trên Phiên bản 1
6 tháng trước
Phann Giaa Huyy chỉnh sửa trên Phiên bản 1
6 tháng trước
Kevin Lê chỉnh sửa trên Phiên bản 1
8 tháng trước
Tuấn Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản 1
8 tháng trước
0
Lục Minh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
9 tháng trước
Nguyễn Văn Minh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
9 tháng trước
Cao Acous chỉnh sửa trên Phiên bản 1
9 tháng trước
Nhật chỉnh sửa trên Phiên bản 1
10 tháng trước