Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Nếu anh đi (Nếu Em Đi)

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Vũ Quang Minh chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước
trandinhdinh123 chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước
Hồ Thu Thanh Kiều chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước
0 đã từ chối
Lê Hiếu chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước
0 đã từ chối
VŨ Mạnh Phúc chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước
Hạ Sang chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước
Thân Văn Lượng chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước
0 đã từ chối
Cường Nguyễn chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước
0 đã từ chối
Huyền Trangg chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước
Kin Trần chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước
davidnguyenmarkt chỉnh sửa trên Phiên bản An Nguyen
3 tháng trước