Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Em là mưa

Thái Vũ Điệu Slow Rock

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Nguyên Long chỉnh sửa trên Phiên bản Dương Tường Duy
6 tháng trước
0 đã từ chối
chỉnh sửa trên Phiên bản Dương Tường Duy
6 tháng trước
0 đã gộp
chỉnh sửa trên Phiên bản Dương Tường Duy
1 năm trước
0 đã từ chối
Nguyen Kiet chỉnh sửa trên Phiên bản Dương Tường Duy
6 tháng trước