Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Cánh Buồm Phiêu Du

Tô Minh Đức F#m Bossa Nova

Gợi ý chỉnh sửa

Chưa có chỉnh sửa mới nào

0 đã từ chối
Tu Nguyen chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Lê Nhật Trường
9 tháng trước
0 đã từ chối
Nguyễn Ngọc Tuấn Anh chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Lê Nhật Trường
9 tháng trước
Vũ Quang Dực chỉnh sửa trên Phiên bản Nguyễn Lê Nhật Trường
3 năm trước