Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Hợp Âm Chuẩn mong muốn hướng đến một website không quảng cáo

Cảm ơn bạn đã ủng hộ hợp âm chuẩn. Mọi khoản đóng góp sẽ được sử dụng cho chi phí vận hành server.


Thanh toán được thực hiện bảo mật qua Stripe và không lưu giữ số thẻ.

Danh sách ủng hộ

Liên hệ: hopamchuan.com@gmail.com


Logo Hợp Âm Chuẩn