Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

如果 [Aadd9]有人在灯塔 拨 [C#m7]弄她的头发 思 [Dmaj7]念刻在墙和瓦 [E] 如果 [Aadd9]感情会挣扎 没 [C#m7]有说的儒雅 把 [Dmaj7]挽回的手放下
Phan Minh Tiến, 7 tháng 02, 2024 A A7 Aadd9 Bm7 Bmaj7 C#m7 Dmaj7 E E/G# F#m7 2