Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Justin Bieber

Justin Drew Bieber là một ca sĩ kiêm sáng tác nhạc nhạc Pop và R&B người Canada. Năm 13 tuổi, anh gặp Scooter Braun sau khi những clip của anh được Braun xem trên YouTube. Braun và Bieber đã đến Atlanta, Georgia để thảo luận với Usher và nhanh chóng ký hợp đồng với hãng Raymond Braun Media Group, sau đó là L.A.
Đóng góp thông tin
Verse 1 [Em7] Maybe I stayed too much, maybe not long enough [Cmaj7] Funny how I forget to blink
Đức Nguyện, 28 tháng 03, 2021 A Am Bm C Cmaj7 D Em Em7 G 507
[G]...Baby I will not [Bm]pout baby I will not [Am]cry Cause I got your [C]love this [Cm]christmas
Duy Võ, 19 tháng 12, 2021 A7 Am Bm C Cm D D7 Em G 503
VERSE 1 [C]Dance with me under the [F]diamonds [C]See me like breath in the [G]cold [C]Sleep w
Ryuu Chan, 25 tháng 04, 2021 Am C F G 465
Verse 1 [Fmaj7] I bought a castle in France And it's the same one I build in the sand for [C]yo
Đức Nguyện, 28 tháng 03, 2021 C C/B F Fmaj7 G 393
Verse 1 [C]Every time I wake up next to you, I talk to God [D]And I'm so damn grateful 'cause you
nguyentnaa, 19 tháng 08, 2021 C D Em G 367
Verse 1 When I'm in my [C/E]thoughts sometimes It's [F]hard to believe I'm the person you think I
nguyentnaa, 23 tháng 08, 2021 A# Am C/E Dm7 F G 283
[G]Right now, I'd be out there shoppin' [D]Some of you call it trickin' off [G]The money never me
Duy Võ, 4 tháng 12, 2021 D G 282
[C]My Mona Lisa, baby, [Bm]my masterpiece, bae (My masterpiece) [C]When I'm in pieces, baby, [Bm]yo
Chau Lai, 25 tháng 08, 2021 Bm C Em 266
Verse 1: Oh [C]darlin', there's not [Am]much that you can say To stop me from [F]fallin' in, like
Hannie, 23 tháng 12, 2021 A Am C F G 260
Had a [C]dream, I was high Holdin' on to the sky But I [F]heard your voice and [C]stopped myself fr
Phương Thảo, 2 tháng 12, 2021 Am C Em F G 223