Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Stavros Konstantinou

Đóng góp thông tin
Siêu thần tượng đã nở nụ [C]cười cũng không ngọt bằng [D]em Cái nắng chói chang giữa tháng [Bm]8 cũ
Vũ Khánh Huyền, 4 tháng 01, 2022 Bm C D Em G 2,132