Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Playlist > Longhihi

English

Bài hát
At My Worst - Pink Sweat$
Can I call you [C]baby? Can you be my [Am]friend? Can you be my [Dm]lover up until the very [G]end
Le Thanh Dat, 3 tháng 08, 2020 lúc 05:30pm Am C Dm G 38,569
Chorus She got me going [C]psy - cho She got me going [Em]down, down,[Bm] down Got me living on a
Nguyễn Minh, 31 tháng 05, 2019 lúc 03:54am Bm Bm7 C Cmaj9 Em Em9/B 6,505
Thông tin Playlist
English
  30 tháng 04, 2022 lúc 06:22am
THẢO LUẬN