Nhấn Enter để xem tất cả
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Bị từ chối
9 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Vừa đủ
Rúguǒ yǒurén zài dēngtǎ 
bōnòng tā de tóufǎ 
sīniàn kè zài qiáng hé wǎ 
rúguǒ gǎnqíng huì zhēngzhá 
méiyǒu shuō de rúyǎ 
bǎ wǎnhuí de shǒu fàngxià 
jìngzi lǐ de rén shuō jiǎ huà 
wéixīn de yàngzi nǐ juédìngle ma 
zhuāng lóng huòzhě zuò yǎ yào bù wǒ xiān shuōhuà 
wǒmen de àiqíng dào zhè gānggāng hǎo 
shèng bù duō yě bù shǎo hái néng wàngdiào 
wǒ yīnggāi kěyǐ bǎ zìjǐ zhàogù hǎo 
wǒmen de jùlí dào zhè gānggāng hǎo 
bùgòu wǒmen yǒngbào jiù wǎnhuí bùliǎo 
yònglì àiguò de rén bù gāi jìjiào 
shìfǒu yào bī rén qìle jiǎ 
liàng chū yītiáo shāngbā 
bùkān dì gēnyuán zài nǎ 
kěshì gǎnqíng huì zhēngzhá 
méiyǒu bié de bànfǎ 
tā quàn nǐ bùrú tuì xià 
rúguǒ fēnshǒu tài fùzá 
liúlàng de gēshǒu huì fàngxià jítā 
gùshì yào měi bìxū cángzhe zhēn huà 
wǒmen de àiqíng dào zhè gānggāng hǎo 
shèng bù duō yě bù shǎo hái néng wàngdiào 
wǒ yīnggāi kěyǐ bǎ zìjǐ zhàogù hǎo 
wǒmen de jùlí dào zhè gānggāng hǎo 
bùgòu wǒmen yǒngbào jiù wǎnhuí bùliǎo 
yònglì àiguò de rén bù gāi jìjiào 
wǒmen de àiqíng dào zhè gānggāng hǎo 
zài bu zhēng yě bù chǎo bùbì zài jiān'áo 
nǐ kěyǐ bùyòng jìdé wǒ de hǎo 
wǒmen de liúlàng dào zhè gānggāng hǎo 
chèn wǒmen hái méi dào tiānyáhǎijiǎo 
wǒ yě bùshì fēi yào qù nà zuò chéngbǎo 
tiānkōng yǒuxiē ànle àn de gānggāng hǎo 
wǒ nánguò de yàngzi jiù méi rén kàn dào 
nǐ bié tài zàiyì wǒ shēnshang de jìhào 

THẢO LUẬN