Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm > Heartbreak Anniversary

Heartbreak Anniversary

Chưa đăng
5 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Heartbreak Anniversary
Ooh-whoa
Balloons are deflated
Guess they look lifeless like me
We miss you on your side of the bed, mmh
Still got your things here
They stay with me like souvenirs
Don't wanna let you out my head
Just like the day that I met you
The day I thought forever
Said that you love me
But that'll last for never
It's cold outside
Like when you walked out my life
Why you walked out my life?
I, get like this every time
On these days that feel like you and me
Heartbreak anniversary
'Cause I, remember every time
On these days that feel like you and me
Heartbreak anniversary
Do you ever think of me?
No
(Ooh) No-no, no
(Ooh, ooh, ooh) Ooh, nah
I'm buildin' my hopes up
Like presents unopened 'til this day
I still see the messages you read, mmh
I'm foolishly patient
(Foolishly patient)
Can't get past the taste of your lips
(Taste of your lips)
Don't wanna let you out my head
Just like the day that I met you
The day I thought forever
Said that you love me
But that'll last for never
It's cold outside
Like when you walked out my life
Why you walked out my life?
I, get like this every time
On these days that feel like you and me
Heartbreak anniversary
'Cause I, remember every time
On these days that feel like you and me
Heartbreak anniversary
Do you ever think of me?
Of me
'Cause I think of you, think of you

THẢO LUẬN