Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Bị từ chối
6 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát Sweet dream
It's gonna be another day with the sunshine the suns rays shine brightly outside of my window, when my half-opened eyes are finally opened i invision your face and it welcomes me... your lips slightly brush against my cheeks, as you whisper that you love me inside my head is the morning coffee, am i dreaming? It's gonna be another day with the sunshine the suns rays shine brightly outside of my window, when my half-opened eyes are finally opened i invision your face and it welcomes me... When we can get together I feel paradise there's nothing that can make me happier than this, yes, that has to be right because right now you are by my side my name, because it was so common, even i didn't like it but when you call me, i only think of it prettily It's gonna be another day with the sunshine you make me feel beautiful, will you please hold me will you tell me that you love me... When we can get together I feel paradise because finally, i feel like the main character in the movies, receiving love i was reborn in your heart right this moment, there can't be anyone happier than me please don't make it break, don't break it, don't tell me i'm dreaming... It's gonna be another day with the sunshine the suns rays shine brightly outside of my window, when my half-opened eyes are finally opened i invision your face and it welcomes me... When we can get together I feel paradise there's nothing that can make me happier than this, yes, that has to be right because right now you are by my side It's gonna be another day with the sunshine you make me feel beautiful, will you please hold me will you tell me that you love me... When we can get together I feel paradise because finally, i feel like the main character in the movies, receiving love i was reborn in your heart 

THẢO LUẬN