Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

还可以爱吗

Bị từ chối
18 người đang yêu cầu bài này
Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
Lời bài hát 还可以爱吗
Wǒmen yīqǐ xué māo jiào 
 
yīqǐ miāo miāo miāo miāo miāo 
 
zài nǐ miànqián sā gè jiāo 
 
āi yōu miāo miāo miāo miāo miāo 
 
wǒ de xīnzàng pēng pēng tiào 
 
míliàn shàng nǐ de huài xiào 
 
nǐ bù shuō ài wǒ wǒ jiù miāo miāo miāo 
 
nán: 
 
Měitiān dū xūyào nǐ de yǒngbào 
 
zhēnxī zài yīqǐ de měi fēn měi miǎo 
 
nǐ duì wǒ duō chóng yào 
 
wǒ xiǎng nǐ bǐ wǒ gèng zhīdào 
 
nǐ jiùshì wǒ de nǚ zhǔjiǎo 
 
nǚ: 
 
Yǒu shíhòu wǒ lǎn de xiàng zhǐ māo 
 
píqì bù hǎo shí yòu zhāngyáwǔzhǎo 
 
nǐ zǒng shì wēnróu de 
 
néng bǎ wǒ de xīn rónghuà diào 
 
wǒ xiǎng yào dāng nǐ de xiǎo māo māo 
 
hé: 
 
Wǒmen yīqǐ xué māo jiào 
 
yīqǐ miāo miāo miāo miāo miāo 
 
zài nǐ miànqián sā gè jiāo 
 
āi yōu miāo miāo miāo miāo miāo 
 
wǒ de xīnzàng pēng pēng tiào 
 
míliàn shàng nǐ de huài xiào 
 
nǐ bù shuō ài wǒ wǒ jiù miāo miāo miāo 
 
wǒmen yīqǐ xué māo jiào 
 
yīqǐ miāo miāo miāo miāo miāo 
 
wǒ yào chuān nǐ de wàitào 
 
wén nǐ shēnshang de wèidào 
 
xiǎng yào biàn chéng nǐ de māo 
 
lài zài nǐ huái lǐ shuìzhe 
 
měitiān dū tānliànzhe nǐ de hǎo 
 
nǚ: 
 
Yǒu shíhòu wǒ lǎn de xiàng zhǐ māo 
 
píqì bù hǎo shí yòu zhāngyáwǔzhǎo 
 
nǐ zǒng shì wēnróu de 
 
néng bǎ wǒ de xīn rónghuà diào 
 
wǒ xiǎng yào dāng nǐ de xiǎo māo māo 
 
hé: 
 
Wǒmen yīqǐ xué māo jiào 
 
yīqǐ miāo miāo miāo miāo miāo 
 
zài nǐ miànqián sā gè jiāo 
 
āi yōu miāo miāo miāo miāo miāo 
 
wǒ de xīnzàng pēng pēng tiào 
 
míliàn shàng nǐ de huài xiào 
 
nǐ bù shuō ài wǒ wǒ jiù miāo miāo miāo 
 
wǒmen yīqǐ xué māo jiào 
 
yīqǐ miāo miāo miāo miāo miāo 
 
wǒ yào chuān nǐ de wàitào 
 
wén nǐ shēnshang de wèidào 
 
xiǎng yào biàn chéng nǐ de māo 
 
lài zài nǐ huái lǐ shuìzhe 
 
měitiān dū tānliànzhe nǐ de hǎo 
 
wǒmen yīqǐ xué māo jiào 
 
yīqǐ miāo miāo miāo miāo miāo 
 
zài nǐ miànqián sā gè jiāo 
 
āi yōu miāo miāo miāo miāo miāo 
 
wǒ de xīnzàng pēng pēng tiào 
 
míliàn shàng nǐ de huài xiào 
 
nǐ bù shuō ài wǒ wǒ jiù miāo miāo miāo 
 
wǒmen yīqǐ xué māo jiào 
 
yīqǐ miāo miāo miāo miāo miāo 
 
wǒ yào chuān nǐ de wàitào 
 
wén nǐ shēnshang de wèidào 
 
xiǎng yào biàn chéng nǐ de māo 
 
lài zài nǐ huái lǐ shuìzhe 
 
měitiān dū tānliànzhe nǐ de hǎo 

THẢO LUẬN