Nhấn Enter để xem tất cả

Các hợp âm thông dụng

Rê chuột vào hợp âm để xem cách bấm

Nhấn vào hợp âm để xem chi tiết

Circle of Fifths

Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury

Hợp âm khác

  • Đô
  • Mi
  • Fa
  • Sol
  • La
  • Si