Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Các hợp âm thông dụng

Rê chuột vào hợp âm để xem cách bấm

Nhấn vào hợp âm để xem chi tiết

Circle of Fifths

Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury

Hợp âm khác

  • Đô
  • Mi
  • Fa
  • Sol
  • La
  • Si