Tìm thấy 1 bài hát cho video nàyHeal The World

There's a [D]place in your [Em]heart [F#m]and I know [Em]that it is love and [D]t his place could be [Em]much brighter [F#m]than [Em]tomorro w and [D]if you [Em]reall y try [F#m]you'll f ind there's [...

Xem đầy đủ hợp âm...

Heal the world ~(solo guitar)

Thích video này:

Bình luận

Bình chọn cho ứng dụng Hợp Âm Chuẩn!

Hãy bình chọn cho ứng dụng Hợp Âm Chuẩn trên Android. Hành động nhỏ của bạn có thể giúp website ngày càng phát triển hơn!

Xem tin nhắn