Tìm thấy 1 bài hát cho video nàyAi Khổ Vì Ai

Anh biết chăng [Gm]anh, em khổ vì ai, [D7]em khóc vì [Gm]ai. Ngày vui đã [Cm]tan, nhân tình thế [Gm]thái còn lại đống tro [D7]tàn. [G7]Em muốn kêu [Cm]lên cho thấu [Bb]tận trời cao xanh [Gm]Rằng tình ...

Xem đầy đủ hợp âm...

Ai kho vi ai - Dem va hat voi guitar.

Thích video này:

Bình luận