Tìm thấy 2 bài hát cho video này


Previous 1/2 Next

Chờ Đợi Quá Khứ

Ngọn [Em]nến lấp lánh quanh căn phòng anh Ngọn [C]nến ấy thắp cho sinh nhật em Và bó [Am]hoa [D]tươi hương bay, căn [G]phò ng sao ấm áp Đợi m [C]ột chút em yêu sẽ về Cùng e [Am]m nhấp môi ly ngọt môi ...

Xem đầy đủ hợp âm...

Giã Từ Quá Khứ

Trả cái Hoả [Dm]Lò cho thằng bạn thân [C]mới vào, [Am] tao giờ phải [Dm]đi , giờ phải đi [Bb]vì toà tuyên án 5 [C][F][A]năm Xe vừa rồ [Dm]ga rời trại [Bb]giam , mắt cay cay [C]nhớ đến mẹ [F]cha Nhớ em...

Xem đầy đủ hợp âm...

Giã từ quá khứ - Lã Phong Lâm

Thích video này:

Bình luận