Tìm thấy 3 bài hát cho video này


Previous 1/3 Next

Cơn Mưa Ngang Qua

Cơn mưa đi ngang [Am]qua… Đừng làm rơi [F]thêm, thêm, thêm, nhiều giọt lệ uh…uh… Còn đâu [Am]đây bao câu ca anh tặng [F]em. Tình [C]yêu em mang cuốn lấp [G]đi bao nhiêu câu ca. Và còn lại [Am]đây, đôi...

Xem đầy đủ hợp âm...

Cơn Mưa Ngang Qua (part 3)

Cơn mưa [Am]ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua Cơn mưa [F]ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua Cơn mưa [C]ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua Cơn... cơn [G]mưa... cơn mưa ngang qua. Cơn gió [Am]rít là...

Xem đầy đủ hợp âm...

Cơn Mưa Ngang Qua (part 2)

Chord: [Am] [F] [Dm] [E] HOOK: Bỏ lại sau [Am]lưng tất cả..Bỏ lại sau [F]lưng tất cả.. Để rời xa [Dm]anh và bên ai,kề bên vai [E]là ai..??? Lục tìm trong cơn mưa này..Lục tìm trong cơn mưa này.. Nụ cư...

Xem đầy đủ hợp âm...

[M-TP] Cơn Mưa Ngang Qua Guitar Cover

Thích video này:

Bình luận