Tìm thấy 1 bài hát cho video nàyTuổi Hồng Thơ Ngây

Tuổi hồng thơ ngây[C] dưới mái trường[Am] Tuổi thơ[Dm] đă đi qua rồi[G7], Để lại trong tôi[C] 1 nỗi buồn[Am] Nói lên[Dm] tiếng yêu lặng thầm[G7] Anh dành cho em[C]. Hm.. Ha… Xưa[C] chúng ta chung trườ...

Xem đầy đủ hợp âm...

Bài 24: Tuổi hồng thơ ngây và điệu Slow

Thích video này:

Bình luận