Tìm thấy 1 bài hát cho video nàyBiết Đến Thuở Nào

| 4/4 | Soul Lấy tông, nốt: Phút(la)đầu(mi)gặp(#mi)em)#fa) Phút đầu gặp em [F#m]tinh tú quay [C#m]cuồng [C#m] Lòng đang giá [D]băng, bỗng ngập [Dm]tràn muôn tia [A]nắng [A] Nghe bao xót [F#m]xa vụt [B...

Xem đầy đủ hợp âm...

Biết Đến Thuở Nào - Minh Nguyen, D.D.S.

Thích video này:

Bình luận