Tìm thấy 1 bài hát cho video nàyBiết Đến Thuở Nào

| 4/4 | Soul Lấy tông, nốt: Phút(la)đầu(mi)gặp(#mi)em)#fa) Phút đầu gặp em [F#m]tinh tú quay [C#m]cuồng [C#m] Lòng đang giá [D]băng, bỗng ngập [Dm]tràn muôn tia [A]nắng [A] Nghe bao xót [F#m]xa vụt [B...

Xem đầy đủ hợp âm...

Biết Đến Thuở Nào - Minh Nguyen, D.D.S.

Thích video này:

Bình luận

Bình chọn cho ứng dụng Hợp Âm Chuẩn!

Hãy bình chọn cho ứng dụng Hợp Âm Chuẩn trên Android. Hành động nhỏ của bạn có thể giúp website ngày càng phát triển hơn!

Xem tin nhắn