Tìm thấy 2 bài hát cho video này


Previous 1/2 Next

Ai Khổ Vì Ai

Anh biết chăng [Gm]anh, em khổ vì ai, [D7]em khóc vì [Gm]ai. Ngày vui đã [Cm]tan, nhân tình thế [Gm]thái còn lại đống tro [D7]tàn. [G7]Em muốn kêu [Cm]lên cho thấu [Bb]tận trời cao xanh [Gm]Rằng tình ...

Xem đầy đủ hợp âm...

Vì Ai

[G]Vì ai anh sẽ quên [Bm]bao cuộc vui [C]Quên đi ngày tâm tối, thời gian này cũng quên [D]luôn rồi [G]Vì ai ma anh hát ca quên [Bm]thang năm [C]Ngêu ngao như người điên, quên luôn cả lối về [D]nhà Vì ...

Xem đầy đủ hợp âm...

Ai khổ vì ai

Thích video này:

Bình luận