Tìm thấy 1 bài hát cho video nàyCon Gái

| 4/4 | Disco party Lấy tông, nốt: Con(sol)gái(la)nói(la)có(la)là(mi)không(sol).. Con [Am]gái nói có là [Em]không Con [Em]gái nói không là [Am]có Con [C]gái nói một là [Dm]hai Con [G7]gái nói hai là [...

Xem đầy đủ hợp âm...

Là con gái thật tuyệt guitar

Thích video này:

Bình luận

Bình chọn cho ứng dụng Hợp Âm Chuẩn!

Hãy bình chọn cho ứng dụng Hợp Âm Chuẩn trên Android. Hành động nhỏ của bạn có thể giúp website ngày càng phát triển hơn!

Xem tin nhắn