x
Tốc độ
ECS: dừng
x

Người đăng

3 năm trước
Chí Tài

Nhỏ Ơi

Người đăng: avatarhoanglespaul | Điệu Slow Điệu Slow x 2786
Điệu Valse x 1008
Điệu Bollero x 904
Điệu Ballad x 716
Điệu Boston x 541
Điệu Slow Rock x 345
Điệu Blues x 254
Điệu Disco x 132
Điệu Chachacha x 98
Điệu Fox x 49
Điệu Rhumba x 40
Điệu Rock x 40
Điệu Tango x 40
Bossa Nova x 39
Điệu Pop x 39
| Tông: Am | Quang Nhật, | Chí Tài, | 184469 | 0

Mở rộng

Đóng góp bởi (64 ): hoanglespaul Nhỏ Ơi hoanglespaul
INTRO: [Am] [Dm] [G] [C] [Am] [Dm] [E] [Am] 1. L
Nhỏ Ơi 0943836070
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi 123456789ha
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều [Am

Nhỏ Ơi 1711998
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong nắng chiều bay

Nhỏ Ơi acdclong
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi anh656133
INTRO: [Am] [Dm] [G] [C] [Am] [Dm] [E] [Am] 1. L

Nhỏ Ơi anhcaothu123
INTRO: [Am] [Dm] [G] [C] [Am] [Dm] [E] [Am] 1. L

Nhỏ Ơi anhkhoifrt
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong [Em]nắng chiề

Nhỏ Ơi anhthuctdt
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong [Em]nắng chiều

Nhỏ Ơi belai79
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong [Em] nắng chiề

Nhỏ Ơi binhpro
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong nắng chiều bay

Nhỏ Ơi cubikhoa
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [A7]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi deptraiconba2
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi deptrainhattraidat
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều [Am

Nhỏ Ơi dmonkeyton
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong nắng chiều bay

Nhỏ Ơi ducthangqtm
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi guitar_qt
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi Harryvo
Lần [Am] đầu ta gặp [G

Nhỏ Ơi henolove2004
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi heohoney144
[Am] [G] [Em] [Am] Lần đầu

Nhỏ Ơi herosduy
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi hopamchuanphdvu
Key of F#m Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắn

Nhỏ Ơi hunglinh01
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi hungmap
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi hunterbiki
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong [Em]nắng chiề

Nhỏ Ơi iprogame19042011
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều bay

Nhỏ Ơi khoa2812
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều bay

Nhỏ Ơi leminh
Lần [Dm]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Am]nắng chiều [C]

Nhỏ Ơi leo_zikky
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều [Am

Nhỏ Ơi longnn74
INTRO: [Am] [Dm] [G] [C] [Am] [Dm] [E] [Am] 1. L

Nhỏ Ơi lovelyleaf184
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [F]nắng chiều [Dm]

Nhỏ Ơi meocalvin
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [G]nắng chiều [Am]

Nhỏ Ơi NDuy
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi nguyen-bau-studio
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong |nắng chiều bay [A

Nhỏ Ơi nguyenguitarpx
INTRO: [Am] [Dm] [G] [C] [Am] [Dm] [E] [Am] 1. L

Nhỏ Ơi nguyenquan
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều [Am

Nhỏ Ơi nhattattoo
INTRO: [Am] [Dm] [G] [C] [Am] [Dm] [E] [Am] 1. L

Nhỏ Ơi nhoxkia1991
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi notthinghere231999
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong nắng [G]chiều

Nhỏ Ơi oluko_oluko
-Nhỏ Ơi- (Sáng tác: Quang Nhật), t&

Nhỏ Ơi phamhung075
Lần [Am] đầu ta gặp [G] nhỏ, trong nắng chiều bay

Nhỏ Ơi phantramnhatquang
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều [Am

Nhỏ Ơi phdanh69
Nhỏ Ơi Tác giả: Quang Nhật Lần [Dm] đầu t

Nhỏ Ơi Robertobang
Intro: [Am] [Dm] [G7] [C] [Am] [Dm] [E7] [Am] Lần

Nhỏ Ơi rocketmp3
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều [Am

Nhỏ Ơi son304
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều [Am

Nhỏ Ơi sunnylane
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi synam1994
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi tadaucosay5
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi Temporal
Bass - 3 - 21 - 3 - 21 - 3 Lần [Dm]đầu ta gặp [C

Nhỏ Ơi ThanhThien
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [A7]nắng chiều bay

Nhỏ Ơi tkhskwu1
INTRO: [Am] [Dm] [G] [C] [Am] [Dm] [E] [Am] 1. Lầ

Nhỏ Ơi tranphudat
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong nắng chiều bay

Nhỏ Ơi tranquang9a1
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi tranvanchuc
INTRO: [Am] [Dm] [G] [C] [Am] [Dm] [E] [Am] 1. L

Nhỏ Ơi tuananh919188
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi tuantranvvn
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong nắng chiều bay

Nhỏ Ơi username
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều [Am

Nhỏ Ơi votrieunguyen060295
Nhỏ Ơi- (Sáng tác: Quang Nhật), t&oc

Nhỏ Ơi VUONGGUITAR
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi wintryboy8x
Lần [am]đầu ta gặp [g]nhỏ trong [em]nắng chiều [am

Nhỏ Ơi wolfcob
Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều [Am

Nhỏ Ơi wwcom210
Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều [Dm

Nhỏ Ơi zzvenuszz
1. Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong nắng chiều bay

"Chia sẻ để được chia sẻ!"

Nếu bạn cảm thấy hợp âm bài hát này chưa "chuẩn" bạn có thể chỉnh sửa lại tùy theo ý muốn của bạn. Bài của bạn sẽ được lưu lại trong danh sách những người đóng góp cho bài hát.

Xin cảm ơn!
- Nhóm thành lập HopAmChuan.COM -

Đóng thông báo này

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước chữ nhấn mạnh.
VD: Ngày mai em [Em]đi Biển nhớ tên em gọi [Am]về...INTRO:
Am Dm G C Am Dm E Am    Am     G     G       Am
1. Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay
  Am      G    G7      C
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
 Am      G    G      E7    Am
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi.


    Am     G     G       Am
2. Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
   Am      G    G7      C
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
 Am      G    G      E7   Am
Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ ơi.


    Am      Dm    G      E7
ĐK: Lần này, nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa
   Am     Dm    Am     G     Am
Giọt sầu rơi một mình chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi


Am Dm G C Am Dm E Am    Am      Dm    G      E7
ĐK: Lần này, nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa
   Am     Dm    Am     G     Am
Giọt sầu rơi một mình chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi


    Am     G    G        Am
3. Còn gì đâu hỡi nhỏ, bao nắng chiều phôi phai
 Am      G    G7    C
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
 Am    G   G      E7  Am
Ừ Thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi.


    Am    G        G    Am
4. Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
   Am      G    G7     C
thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
 Am     G     G       E7    Am
Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi.
 Am     G     G       E7    Am
Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi.outtro:
Am Dm E Am

x