x
Tốc độ
ECS: dừng
x

Người đăng

6 tháng trước
Bích Phượng

Mình Yêu Nhau Đi

Người đăng: avatar012241176 | Điệu Ballad Điệu Ballad x 261
Điệu Blues x 148
Điệu Slow x 93
Điệu Pop x 37
Điệu Disco x 27
Điệu Valse x 26
Điệu Slow Rock x 17
Điệu Boston x 14
Bossa Nova x 10
Điệu Tango x 9
Điệu Bollero x 8
Điệu Chachacha x 8
Điệu Fox x 6
Điệu Rhumba x 6
Điệu Rock x 6
| Bích Phượng, | Bích Phượng, | 60203 | 108

Mở rộng

Đóng góp bởi (19 ): 012241176 Mình Yêu Nhau Đi 012241176
Ver: [Am]Hình như anh có điều muốn n
Mình Yêu Nhau Đi 012241176
Ver: [Am]Hình như anh có điều muốn n

Mình Yêu Nhau Đi bonpl
Ver: Hình như anh [Am]có điều muốn n

Mình Yêu Nhau Đi guitar1506
Ver: [Am]Hình như anh có điều muốn n

Mình Yêu Nhau Đi gynuen
Ver: [Bm]Hình như em có điều muốn n&

Mình Yêu Nhau Đi hihon030
Ver: [Am]Hình như anh có điều muốn n

Mình Yêu Nhau Đi hopamchuanphdvu
Key of Bm Ver: [Am]Hình như anh có đ

Mình Yêu Nhau Đi jimyhieu
Ver: [Am]Hình như em có điều muốn n&

Mình Yêu Nhau Đi Krypton
Ver: Hình như [Am]anh có điều muốn n

Mình Yêu Nhau Đi lestion
Ver: Hình như [Am]anh có điều muốn n

Mình Yêu Nhau Đi milou
Ver: [Am]Hình như anh có điều muốn n

Mình Yêu Nhau Đi nguyen-bau-studio
Hình như [Bm7]anh có điều muốn n&oac

Mình Yêu Nhau Đi nguyenhuynhhuyhoang
Ver: Hình như [Am]anh có điều muốn n

Mình Yêu Nhau Đi sazta41
Ver: [Am]Hình như anh có điều muốn n

Mình Yêu Nhau Đi sv-guitar
Hình như [Bm7]anh có điều muốn n&oac

Mình Yêu Nhau Đi tinhbell
Ver: [Bm]Hình như em có điều muốn n&

Mình Yêu Nhau Đi tridung090
Ver: [Am]Hình như anh có điều muốn n

Mình Yêu Nhau Đi tuananh120690
Ver: Hình như [Am] anh có điều muốn

Mình Yêu Nhau Đi vuhoanglong
Ver: [Am]Hình như em có điều muốn n&

"Chia sẻ để được chia sẻ!"

Nếu bạn cảm thấy hợp âm bài hát này chưa "chuẩn" bạn có thể chỉnh sửa lại tùy