x
Tốc độ
ECS: dừng
x

Người đăng

1 năm trước
Demi Lovato

Let It Go (OST Frozen 2013)

Người đăng: avataralexjack | Điệu Ballad Điệu Ballad x 81
Điệu Blues x 50
Điệu Slow Rock x 22
Điệu Slow x 15
Điệu Disco x 15
Điệu Fox x 9
Điệu Bollero x 7
Điệu Valse x 6
Điệu Chachacha x 6
Điệu Pop x 4
Điệu Rock x 3
Điệu Rhumba x 2
Bossa Nova x 2
Điệu Tango x 1
Điệu Boston x 1
| Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez, | Demi Lovato, | 26625 | 59

Mở rộng

Đóng góp bởi (3 ): alexjack Let It Go (OST Frozen 2013) alexjack
Let it [G]go, let it [D]go Can’t [Em]hold yo
Let It Go (OST Frozen 2013) hongngoc199574
Let it [G]go, let it [D]go Can’t [Em]hold yo

Let It Go (OST Frozen 2013) ongtrang95
Let it [G]go, let it [D]go Can’t [Em]hold yo

"Chia sẻ để được chia sẻ!"

Nếu bạn cảm thấy hợp âm bài hát này chưa "chuẩn" bạn có thể chỉnh sửa lại tùy theo ý muốn của bạn. Bài của bạn sẽ được lưu lại trong danh sách những người đóng góp cho bài hát.

Xin cảm ơn!
- Nhóm thành lập HopAmChuan.COM -

Đóng thông báo này

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước chữ nhấn mạnh.
VD: Ngày mai em [Em]đi Biển nhớ tên em gọi [Am]về...

    G     D
Let it go, let it go
   Em        C
Can’t hold you back anymore
    G     D
Let it go, let it go
    Em        C
Turn my back and slam the door
  Em           C
The snow blows white on the mountain tonight
   D        Am
Not a footprint to be seen
 Em      C       D         Am
A kingdom of isolation and it looks like I’m the queen
Em      C        D       Am
The wind is howling like the swirling storm inside
Em        D
Couldn’t keep it in
       A
Heaven knows I try
D                C
Don’t let them in, don’t let them see
                  D
Be the good girl you always had to be
                 C
Conceal, don’t feel, don’t let them know
   C
Well now they know
    G     D
Let it go, let it go
   Em        C
Can’t hold you back anymore
    G     D
Let it go, let it go,
    Em        C
Turn my back and slam the door
  G   D
And here I stand
  Em    C
And here I’ll stay
    G     D
Let it go, let it go
  C
The cold never bothered me anyway
Em         C       D        Am
It’s funny how some distance makes everything seem small
    Em         C        D      Am
And the fears that once controlled me can’t get to me at all
Em       C        D       Am
Up here in the cold thin air I finally can breathe
 Em     D         C
I know left a life behind but I’m to relieved to grieve
    G     D
Let it go, let it go
   Em        C
Can’t hold you back anymore
    G     D
Let it go, let it go,
    Em        C
Turn my back and slam the door
  G   D
And here I stand
  Em    C
And here I’ll stay
    G     D
Let it go, let it go
  C
The cold never bothered me anyway
G    D   Em   C
Standing frozen in the life I’ve chosen
G    D    Em      C
You won’t find me, the past is so behind me
G   D    Em C
Buried in the snow
    G     D
Let it go, let it go
   Em        C
Can’t hold you back anymore
    G     D
Let it go, let it go,
    Em        C
Turn my back and slam the door
  G   D
And here I stand
  Em    C
And here I’ll stay
    G     D
Let it go, let it go
  C
The cold never bothered me anyway
G D Em C

x