x
Tốc độ
ECS: dừng
x

Người đăng

3 năm trước
Kasim Hoàng Vũ

Mùa Hạ Còn Đâu

Người đăng: avatardoantuoi | Điệu Boston Điệu Boston x 1
Điệu Bollero x 0
Bossa Nova x 0
Điệu Chachacha x 0
Điệu Disco x 0
Điệu Fox x 0
Điệu Pop x 0
Điệu Rhumba x 0
Điệu Rock x 0
Điệu Slow x 0
Điệu Slow Rock x 0
Điệu Tango x 0
Điệu Valse x 0
Điệu Ballad x 0
Điệu Blues x 0
| Tông: - | Phú Quang, | Kasim Hoàng Vũ, | 5426 | 0

Mở rộng

Đóng góp bởi (2 ): doantuoi Mùa Hạ Còn Đâu doantuoi
Capo 1st fret Đường ph [Am]ố trong anh mùa
Mùa Hạ Còn Đâu hopamchuanphdvu
Key of Bm Đường ph [Am]ố trong anh mùa [E7]

"Chia sẻ để được chia sẻ!"

Nếu bạn cảm thấy hợp âm bài hát này chưa "chuẩn" bạn có thể chỉnh sửa lại tùy theo ý muốn của bạn. Bài của bạn sẽ được lưu lại trong danh sách những người đóng góp cho bài hát.

Xin cảm ơn!
- Nhóm thành lập HopAmChuan.COM -

Đóng thông báo này

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước chữ nhấn mạnh.
VD: Ngày mai em [Em]đi Biển nhớ tên em gọi [Am]về...

Capo 1st fret
     Am       E7
Đường ph ố trong anh mùa đô ng
   G    C
Sao á o em mùa h ạ
   G      Dm
Áo m àu xanh cuộn s óng
   E7        Am
Em ma ng trên ngực biển đầ y
    A       Dm
Ngày nà o biển làm ta sa y
    G        C
Biển nh ững ngày hè đẹp lắ m
    Am     Dm
Nhưng m ùa hạ đã ra đi
    G        E7
Chân tr ời xa không ngấn n ắng
   Am      Dm
Sao e m còn mang áo mỏ ng
   G       C
Có c òn mùa hạ nữa đâ u
    Am     Dm
Sao em làm lòng ta đa u
    G      E7
Nhớ ng ọn lửa hè đã tắ t
    Am        E7
Đường p hố trong anh mùa đô ng
  F    E7  Am
Hãy để mùa h ạ yên ng hỉ
x