Playlist của tôi

để xem playlist của bạn


Yêu thích của tôi

để xem bài hát yêu thích của bạn


Bình luận gần đây

Playlist hay

Bài hát theo điệu

Xem nhiều trong ngày / tuần / tháng

Bài mới đăng

Cũng Đành Thôi

Người đăng: hanhtay5294 | Khắc Hưng, | Đức Phúc,

Vì Ai - Ngọt

Người đăng: grukute | Ngọt, | Ngọt,

Đợi - Nguyễn Thành Linh

Người đăng: thanhlinhit | Nguyễn Thành Linh, | Nguyễn Thành Linh,

Bệnh Của Anh

Người đăng: tinanthedrew | Khói, | Khói,

New Romantics

Người đăng: 01243596161 | Taylor Swift, | Taylor Swift,

One Of Us

Người đăng: ThaiLinh | ABBA, | ABBA,

Em Đang Nghĩ Gì

Người đăng: phangia_loveyou | Hoàng Tôn, | Hoàng Tôn,

Mashup Trường Vũ

Người đăng: truongvu | Trường Vũ, | Nhiều Ca Sĩ,


Yêu cầu mới

[Đăng bài này]

Người yêu cầu: 9toanle8 | Ngày: 27/04/2014

Sau chia tay [Đăng bài này]

Người yêu cầu: phucpho12a | Ngày: 13/05/2014

Có Anh Ở Đây Rồi [Đăng bài này]

Người yêu cầu: meocalvin | Ngày: 15/05/2014

Vút Bay [Đăng bài này]

Người yêu cầu: thienthannhoa2 | Ngày: 12/05/2014

Sau chia tay [Đăng bài này]

Người yêu cầu: ireccai | Ngày: 13/05/2014